Literatura

Poniżej przedstawiamy listę lektur polecanych przez Komisję Stopni Instruktorskich. Powstała ona w porozumieniu z instruktorami hufca. Wykaz ten stanowi jednak pewną propozycję i opiekunowie mogą zaproponować swoim podopiecznym także inne pozycje książkowe, adekwatne do ich prób, pod warunkiem, że zostanie zachowany podział na działy.

W ramach realizacji próby przewodnikowskiej należy przeczytać minimum 3 książki, w tym:

 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną (Tropami powstańczej przesyłki T. Kasprzaka lub inną historyczną, w przypadku gdy realizujący próbę tę czytał)
 • 1 dowolną pozycję książkową nawiązującą do próby.

W ramach realizacji próby podharcmistrzowskiej należy przeczytać minimum 5 książek, w tym:

 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną,
 • 1 dotyczącą komunikacji i wizerunku,
 • 2 dowolne pozycje książkowe nawiązujące do próby.

Pozycje przy których jest napisane HUFIEC znajduje się w biblioteczce Hufca ZHP Uniejów. 

Historia harcerstwa i postacie harcerskie

 • Hufiec Baden Powell R Mój uniwersytet życia
 • Broniewski S., Akcja pod Arsenałem
 • Broniewski S. („Stefan Orsza”), Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika
 • Denkowski J. Wspomnienia z Batalionu Zośka
 • Hansen W., Wilk, który nigdy nie śpi
 • Harcerski trop prowadzi w przyszłość – historia, przewodnik
 • Jurek K., Łódka i lilijka – historia, podharcmistrz
 • Kamiński A., Andrzej Małkowski
 • Kamiński A., Zośka i Parasol
 • Kasprzak J., Tropami powstańczej przesyłki
 • Koźniewski K., I zawsze krzyż oksydowany
 • Małkowski A., Jak skauci pracują
 • Persak K., Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku
 • Piasecki E, Schreiber M., Harce młodzieży polskiej
 • Rossman J., Zawadzka A., Tadeusz Zawadzki „Zośka”
 • Hufiec Skruwa G. Zarys dziejów harcerstwa dla zdobywających stopnie harcerskie
 • Wachowicz B., Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego, Oldze i Andrzeju Małkowskich
 • Wachowicz B., Kamyk na szańcu gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin
 • Wachowicz B., Rudy, Alek, Zośka - gawęda o bohaterach „Kamienie na szaniec”
 • Wiśniewska H., Gawędy druhny Babci
 • Hufiec Wyrwalski T. Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz.I
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. II
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. III
 • Zawadzka A., O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”
 • Hufiec Red.zbior.A.Dziurak,M.Gałęzowski,L.Kamiński,F.Musiał Od Niepodległości do Niepodległości Historia Polski 1918-1989
 • Hufiec A.Gładowski Symbol Polski Walczącej P
 • Hufiec P Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego
 • Hufiec H.F.Karwowski Ks.Kaziemierz Lutosławski
 • Hufiec Szare Szeregi 1939-2009
 • Hufiec Maria Szypowska Konopnicka jakiej nie znamy
 • Hufiec B.Kubiak Harcerski Zostanie Krzyż
 • Hufiec S.Szumski …nad nami Orzeł Biały?
 • Hufiec Harcerska pamięć-wychowanie patriotyczne w ZHP 

Metoda i doskonalenie do funkcji

 • Hufiec Baden Powell R Mój punkt widzenia The Scouter
 • Hufiec Baden Powell R., Skauting dla chłopców
 • Hufiec Baden Powell R., Wędrówka do sukcesu
 • Baden Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów
 • Hufiec Baden Powell R Pokłosie wędrówki do sukcesu
 • Hufiec Balon Jarosław,A.Mida Obozy wędrowne
 • Bokacka K., Całek G., Przepiórkowska M., Instruktorskie rozważania
 • Brulikowska-Polit M., Gawędy o Prawie Harcerskim
 • Hufiec Charls A.Eastman-Ohinesysa Abecadło indiańskiego zwiadowcy
 • Falkowska J., Sprawności harcerskie
 • Red Gąsiorowska E., Kulczyk-Prus E. W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej
 • Grodecka E., O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
 • Grodecka E., Rzeka
 • Instruktorska czytanka, praca zbiorowa
 • Kamecki Andrzej Wodzowie i Wilki
 • Kamiński A., Antek Cwaniak
 • Kamiński A., Krąg Rady
 • Kołodziejski W., Tajemne Stowarzyszenie Magów
 • Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych
 • Hufiec Kudasiewicz M., Obrzędowy piec
 • Hufiec Martin A., Księga Jaszczurki
 • McKie P., Jak skautki pracują
 • Mrówczyński B., Plama na Złotej Puszczy
 • Philipps R., System zastępowy.
 • Poradnik drużynowego gromady zuchowej, red. Prędkiej E., Rudziński S.
 • Hufiec Puciata P. M., Wędrownicy
 • Sidor E. Polaszewski Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej
 • Hufiec T.Sopoćko, O.Grzymałowski Na tropach ludzi i zwierząt- Podręcznik dla harcerzy
 • Sowa J., Niedzielski Z., Metoda pracy harcerskiej w zarysie
 • Hufiec Trylski Z. Obozy
 • Ungeheuer L., Próby wodzów
 • Wardęcki M., Zuchy
 • Hufiec Dawno,dawno temu kiedy wszystko się zaczęło 2016
 • Hufiec Instruktor Wolontariusz 2013
 • Hufiec Wyzwolić energię 2015
 • Hufiec Ekonomia jest Kobietą 2015
 • Hufiec Każdy inny wszyscy równi 2015
 • Hufiec W zdrowym ciele zdrowy duch 2015
 • Hufiec Światło zmieniacze, cel i Dobro 2016
 • Hufiec Kierunek Azja 2015
 • Hufiec Teraz Afryka 2014
 • Hufiec Barwy Przyjaźni
 • Hufiec Woda jest życiem
 • Hufiec Ponad granicami 2012
 • Hufiec Ponad barierami 2008
 • Hufiec Braterswo 2008
 • Hufiec Harcerski Poradnik Metodyczny
 • Hufiec Statut ZHP
 • Hufiec B.Bartnikowski Opowieści Zastępowego
 • Hufiec Bezpieczeństwo Psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży
 • Hufiec H.A.Jędrzejczak Harcerskie drużyny jeździeckie
 • Hufiec M.Jedynak, K.Tylipska Harcerscy spadochroniarze
 • Hufiec W.Wróblewski, P.Nowacki Harcerskie drużyny wodne
 • Hufiec R.Sak Wspinaczka, czyli droga do marzeń
 • Hufiec Przygoda z harcerskimi specjalnościami 2000
 • Hufiec Wielka księga gromad zuchowych 2007
 • Hufiec hm S.Wojtkiewicz Rok w gromadzie zuchowej, Poradnik drużynowego
 • Hufiec Czuwaj-
 • Hufiec Zuchmistrz
 • Hufiec Raptularz

Komunikacja i wizerunek harcerstwa

 • Hufiec Baden Powell R Sam wiosłuj w swojej łodzi. Gawędy dla wędrowników
 • Hufiec Balon Jarosław Jak Orzeł leć
 • Branden N, 6 filarów poczucia własnej warto
 • Całek G., Jak promować harcerstwo
 • Castells M., Społeczeństwo sieci
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi
 • Cooper P., Sprawne porozumiewanie się
 • Detz J., Sztuka przemawiania
 • Gillen T., Asertywność
 • Kołodziejek E., Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN
 • Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych
 • Lindenfield G, Asertywność, czyli być otwartym, skutecznym i naturalnym
 • Maxwell J., Być liderem
 • McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się
 • Pacławski R., Gra o harcerstwo
 • Schmidt K., Pedagogika Twórczości
 • Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
 • Hufiec Sikorski Janusz Obejmujesz drużynę-maile nocą pisane
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu
 • Vopel K., Jak pobudzić kreatywność grupy
 • Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk
 • Hufiec Marcinkowska Joanna Pozyskiwanie dorosłych do pracy Wolontarystycznej w ZHP
 • Hufiec jak utworzyć Koło lub Radę Przyjaciół Harcerstwa na szczeblu Hufca i Chorągwi

Inne, które warto by instruktor przeczytał

 • Bartoszewski W., To, co najważniejsze
 • Bartoszewski W., Warto być przyzwoitym
 • Borchardt K. O., Krążownik spod Somosierry
 • Borchardt K. O., Szaman Morski
 • Borchardt K. O., Znaczy Kapitan
 • Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
 • Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały
 • Grylls B., Szkoła przetrwania
 • Jankowski Andrzej Być dzielnym i umieć się różnić(Szkice o Aleksandrze Kamińskim)
 • Jaworski K., 11.40 GMT – Newport
 • Jestem, myślę, działam, p. red. Dolińskiego A.
 • Kamiński A., Myśli o Polsce i wychowaniu
 • Hufiec Kreiner J., Zastęp Starszych Chłopców - listy do Wędrowników
 • Hufiec Kudasiewicz M., Vademecum Zastępowego Chytrego Kota
 • Mirowski S., Styl życia
 • Hufiec Niwiński P., Od harcerzy starszych do wędrowników
 • Pawlikowska B., W dżungli miłości
 • Pawlikowska B., W dżungli niepewności
 • Pawlikowska B., W dżungli podświadomości
 • Pawlikowska B., W dżungli samotności
 • Pawlikowska B., W dżungli życia. Poradnik dla dziewczyn i chłopców (oraz niektórych dorosłych)
 • Hufiec T.Seton,J.Mosse Seton Poselstwo Indianina
 • Hufiec hm Sikorski Gawędy Wilka Ojca
 • Sun Wu, Sun Bin, Sztuka wojny i 36 chytrych sztuczek
 • Hufiec Thompson Seton E., Zwój Kory Brzozowej
 • Hufiec Tomkins Wiliam Uniwersalny język znaków Indian równin Ameryki Północnej
 • Wagner W., Podług słońca i gwiazd; Pokusa horyzontu
 • Wysocki Andrzej Wodzowie i Wilki
 • Hufiec Wampumy Leśnych - puszczańskie porady i sprawności, praca zbiorowa
 • Zagrajmy o przyszłość, p. red. Dolińskiego R.
 • Hufiec Ekologia w pigułce 2006
 • Hufiec Harcerska Akademia Bezpieczeństwa
 • Hufiec Imprezy na orientację
 • Hufiec Każdy wie co robić z ZSEE
 • Hufiec Uczestnicząc w grze 2013
 • Hufiec Rok Regionów2011
 • Hufiec Żółte tulipany 2009
 • Hufiec DMB 2009
 • Hufiec Wiersze Mieczysława Kozaka z cyklu harcerskie 1991

Śpiewniki

1.      Hufiec Idziemy gromadą z zuchową piosenką

2.      Hufiec Karawaną w dal przez afrykański ląd

3.      Hufiec Śpiewnik harcersko-turystyczny

4.      Hufiec 90 lat z harcerską piosenką

5.      Hufiec Śpiewnik zlotowy 2013

6.      Hufiec Śpiewnik Nadwarciańskiego Grodu 2015

7.      Hufiec Płonie ogień harcerskich serc i wieją wichry 2011

8.      Hufiec Piosenki i pląsy w gromadzie 2013

9.      Hufiec Jak zielone jeże 2010

wosm wagggs-01-01