Drużyny

1 GZ Leśne Ludki   

Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” została reaktywowana w Wieleninie w grudniu 2016 r. Wcześniej była to drużyna wielopoziomowa prowadzona ostatnio przez następujących instruktorów: dh. pwd. Piotra Kozłowskiego i dh. phm. Małgorzatę Rosik.  Drużynową gromady została dh. pwd. Milena Kudanowska. Nazwę zaczerpnięto od wcześniej istniejącej drużyny prowadzonej przez dh. hm. Barbarę Zwolińską. Gromada liczy obecnie 12 zuchów. Charakterystyczne barwy to zielona koszulka i niebieska chusta. Nazwy szóstek to KAMYKI piosenka „Kamyk” oraz JAGÓDKI i piosenka „Jesteśmy jagódki”. Zbiórki odbywają się średnio co dwa tygodnie w budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie.  Gromada bierze czynny udział w życiu Hufca uczestnicząc w różnych uroczystościach tj. biwaki zuchowe, Święto Niepodległości, Wigilia, DMB, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, BŚP, i inne. Gromada przez cały rok pilnie zdobywa różne sprawności i chętnie przyswaja nowe wiadomości.
Okrzyk gromady: „Leśne Ludki z Wieleninia to zuchowa jest rodzina z nami baw się, z nami śmiej, z nami zawsze jest okej”

6GZ-Lesne-ludki


2 GZ Wesołe Skrzaty


3 GZ Krasnonutki


4 GZ Wilamowskie Skrzaty


6 GZ Smoczy Ogień


7 GZ NS Krasnoludki


1 SDH Zawiszacy


2 Próbna DH Błękitna 12


3 ADH Strażnicy lasu


4 Szadkowska DH W Stronę Słońca


6 DH Łęczycka Watra


7 DH Wilamowskie Orły


8 DH im. Mikołaja Kopernika


9 Artystyczna Środowiskowa Drużyna Wielopoziomowa Alkiwoty


 32 Specjalnościowa Drużyna Środowiskowa im. Zygmunta II Augusta

HISTORIA
W dniu 27 grudnia 2015r. drużyna obchodziła 30 lecie swojego istnienia.
Drużyna powstała w kwietniu 1985 roku i składała  się z harcerzy  budujących  modele statków i okrętów, działającej w Poddębicach. Założycielem drużyny był phm Waldemar Terlecki. W grudniu 1985 r. po przejściu okresu próbnego  rozkazem komendantki hufca Poddębice wpisana została do rejestru drużyn pod nazwą 32 Środowiskowa Drużyna im. Zygmunta II Augusta (zachowała się kopia rozkazu tzw. denaturatówka, ale praktycznie mało czytelna). W modelarni budowano modele jachtów, statków i okrętów. Ze względu na specjalność modelarni (modelarstwo pływające), bohaterem drużyny został Zygmunt II August, pierwszy król polski, który stworzył na morzu bałtyckim regularną flotę wojenną  broniącą polskich granic morskich. Był królem z dynastii Jagiellonów, panował w Polsce w latach 1548-1572
W szybkim czasie do drużyny dołączyło wiele nowych harcerek i harcerzy, drużyna stała się ogólnoharcerska. W różnych okresach czasu wokół 32  skupiały się inne jednostki harcerskie ( drużyny o numerach 30, 31, 33, 34 ,35, 36, 37). Drużyna uczestniczyła w światowych zlotach harcerstwa w Zegrzu w 1995r. i w Gnieźnie w 2000r. Cechą charakterystyczną było i jest organizowanie  biwaków, warsztatów, dawniej również obozów wędrownych i stałych.
Po rozwiązaniu w 1997 roku Hufca Poddębice drużyna należała do  Hufca Łask. Od trzech lat działa w Hufcu Uniejów.
Od 1999 roku drużyna zaczęła specjalizować się w ratownictwie medycznym ( kursy, szkolenia, pokazy ratownictwa, później pomoc w obstawie paramedycznej,  zawodów i imprez). Od tego okresu do nazwy drużyny dodano „specjalnościowa” W 2003 kolejną specjalizacją( podstawową ) stała się wspinaczka. W tym okresie przez kilka lat funkcję drużynowego pełnił wychowanek drużyny pwd Jarosław Pospieszyński ( ratownik medyczny, wspinacz).Budujemy tory linowe na drzewach, wspinamy się na sztucznych ściankach wspinaczkowych, przygotowujemy pokazy linowe oraz zajęcia linowe na festynach i imprezach. Jeździmy na skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, schodzimy do jaskiń. Poza sezonem wspinaczkowym stałe zajęcia linowe odbywają się w Zespole Szkół w Zadzimiu.
Przygotowała: samarytanka Paulina Stępińska
P.S. Do roku 1996 drużyna prowadziła ręczne kroniki, nie udało się jednak ich odnaleźć. Po 2000 roku przez kilka lat prowadzona była kronika komputerowa, która też niestety już nie istnieje. Informacje pochodzą od druha phm Waldemara Terleckiego założyciela drużyny i jej obecnego drużynowego.

Drużyny Drużyny Drużyny Drużyny


2 DH NS Wszędołazy                  


3 DH NS Mieszkańcy Boru

wosm wagggs-01-01