• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

ZNAMY JUŻ WYNIKI 28 HUFCOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJrskiej

27 maja 2021 r. w Stemplewie odbyły się przesłuchania 28 Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.W ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zawiesić przeprowadzenie Hufcowego Festiwalu Piosenki. Sytuacja pandemiczna, która w dalszym ciągu nie odpuszcza, również i w tym roku uniemożliwiła nam przeprowadzenie festiwalu w sposób tradycyjny. Nie chcąc jednak dłużej czekać, postanowiliśmy wznowić przerwaną edycję i przeprowadzić ją w formie on-line.

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 3 solistów i 10 zespołów, które konkurowały z sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych.Młodzi artyści w związku z obchodami 45- lecia powstania Hufca ZHP Uniejów prezentowali piosenki nawiązujące do tradycji naszego hufca - charakterystyczne/znane/popularne/najbardziej lubiane w naszym środowisku.

Po raz kolejny już festiwal zorganizowano na bazie Zespołu  Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Organizatorami festiwalu byli: V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. Cele festiwalu od lat są niezmienne a najważniejsze z nich to: rozpowszechnianie dorobku artystycznego gromad, drużyn, solistów oraz zespołów wokalnych, popularyzacja piosenek harcersko-turystycznych, promowanie środowisk i indywidualnych talentów, kontynuacja spotkań festiwalowych w Stemplewie, wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, wspaniała zabawa, atrakcyjny i czynny wypoczynek.

Komisja Artystyczna w składzie:

  • Pani Marta Przybylska – przewodnicząca
  • pwd. Elżbieta Łukasiewicz – członek
  • pwd. Bogumił Zielonka – członek

W obecności pwd. Adama Pakuły – Komendanta Hufca ZHP im. M. Konopnickiej w Uniejowie, po wysłuchaniu:  

  • 2 solistów i 4 zespołów w kategorii zuchowej/ uczestnicy 6-10 lat wyłoniła laureatów:

Soliści- ex aequo

I miejsce – Amelia z 4. GZ „Wilamowskie Skrzaty” z Wilamowa

I miejsce – Hanna z 6. Grunwaldzkiej GZ „Nutki” z Kutna

Zespoły - ex aequo

I miejsce – 3. GZ „Krasnonutki” z Uniejowa

I miejsce –1. GZ „Leśne Ludki” z Wielenina

II miejsce – 6. Grunwaldzka GZ „Nutki” z Kutna

II miejsce – 4. GZ „Wilamowskie Skrzaty” z Wilamowa

  • 2 solistów i 2 zespołów w kategorii harcerskiej/uczestnicy 10-13 lat wyłoniła laureatów:

soliści

I miejsce – Różna z 8. DH „im. Mikołaja Kopernika” z Wielenina

II miejsce – Julia z 6. Grunwaldzkiej DH „Traperzy”

zespoły

I miejsce – 6. DH „Wilamowskie Orły” z Wilamowa

II miejsce – 2. Próbna DH „Błękitna 12” z Uniejowa

  • 1 zespołu w kategorii wędrowniczej/uczestnicy powyżej 16 lat wyłoniła laureatów:

zespoły

I miejsce – 9. Artystyczna Środowiskowa Drużyna Wielopoziomowa Alikwoty

  • 1 solisty i 1 zespołu w kategorii Nieprzetartego Szlaku ZHP/dzieci i młodzież ze Szkół Specjalnych wyłoniła laureatów:

Soliści

I miejsce – Aleksander z 3. Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Mieszkańcy Boru” ze Stemplewa

Zespoły

I miejsce – 2. Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Wszędołazy” ze Stemplewa

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody dla solistów oraz zespołów zuchowych i harcerskich z terenu działalności hufca ufundowała Komenda Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, natomiast nagrody dla uczestników spoza ufundowało Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” ze Stemplewa.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ !

pwd. Sylwia Wojtczak

wosm wagggs-01-01